Ubezpieczenie podroży Tajlandia

Profesjonalne ubezpieczenie naszych wycieczek i rejsów.

Podróżuj z nami bez stresu, wykup pakiet ubezpieczenia na wypadek rezygnacji z podróży.

Koszt ubezpieczenia to ok 5-8% wartości zakupionej wycieczki, rejsu lub turystycznej imprezy łączonej (np. bilety lotnicze, wycieczka, hotele, rejsy).
W przypadku gdy nie będziesz mógł uczestniczyć w wycieczce z powodów niezależnych od Ciebie, ubezpieczyciel zwróci Ci poniesione koszty całej wycieczki lub wybranych elementów, które ubezpieczysz.

Ubezpieczenie należy zawrzeć w ciągu 3 dni od zakupienia naszej wycieczki lub rejsu. Ubezpieczenie działa zarówno przed jaki i w trakcie podróży m.in. w wypadku: zachorowania na COVID-19 w tym osoby bliskiej wymagającego hospitalizacji, zaostrzenia choroby przewlekłej w tym osoby bliskiej wymagającego hospitalizacji, nagłego zachorowania, nieszczęśliwego wypadku, powikłaniami z ciążą, śmierci osoby bliskiej, szkody w wyniku zdarzenia losowego lub przestępstwa, wypowiedzenia umowy o pracę, wyznaczenia rozpoczęcia pracy, kradzieży dokumentów, otrzymania obowiązkowego stawiennictwa w sądzie…

Ubezpieczenie wycieczki do Tajlandii

Nasz polski partner ubezpieczeniowy

Aby skorzystać z tego ubezpieczenia wypełnij formularz kontaktowy.

Agent „ALPINA” ubezpieczeniowy skontaktuje się z Tobą aby indywidualnie dobrać najlepsze ubezpieczenie dopasowane indywidualnie.
Telefony bezpośrednio do Agenta:
Kom. +48 509 159 799 | Stacjonarny +48 483 623 919

Dlaczego warto ubezpieczyć podróż do Tajlandii.

Koszty rezygnacji albo przerwania podróży

Za koszty rezygnacji z podróży albo przerwania podróży, uważa się koszty w wysokości do 100% udokumentowanych wydatków poniesionych przez Ubezpieczonego, wyłącznie wynikających z zawartej przez Ubezpieczonego umowy podróży, które zostały utracone i nie zostały zwrócone przez organizatora, przewoźnika lub dystrybutora, w związku z rezygnacją z podróży albo przerwania podróży.

Zakres ubezpieczenia

Ubezpieczeniem może zostać objęta umowa podróży – dokument wydany (również podczas sprzedaży internetowej) przez organizatora, przewoźnika lub dystrybutora, na rzecz Ubezpieczonego, który zawiera warunki umowy, miejsce pobytu, numer i cenę, datę i godzinę rozpoczęcia oraz zakończenia, za umowę podróży uważa się:
• umowę uczestnictwa w imprezie turystycznej,
• umowę uczestnictwa w rejsie,
• umowę rezerwacji noclegu,
• umowę czarteru jachtu,
• umowę wynajmu auta,
• umowę uczestnictwa w konferencji, szkoleniu, kursie, warsztatach,
• bilet na wydarzenie kulturalne o charakterze sportowym, artystycznym lub rozrywkowym,
• bilet podróży (lotniczy, promowy, autokarowy, kolejowy).
Jednocześnie można ubezpieczyć kilka umów podróży pod warunkiem, że zostały zawarte tego samego dnia.
Zawieranie umowy ubezpieczenia obejmującego więcej niż jedną umowę podróży, jako sumę ubezpieczenia należy wskazać łączny ich koszt.
W przypadku gdy umowy podróży zostały zawarte w różnych dniach, wówczas każda z tych umów wymaga zawarcia odrębnej umowy ubezpieczenia „Generali, z myślą o koszach rezygnacji z podróży”.

Suma ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia wskazana w dokumencie ubezpieczenia jest sumą łączną dla wszystkich Ubezpieczonych i jest równa cenie zawartej w umowie podróży, z zastrzeżeniem, że nie może przekroczyć 30 000 PLN na jednego Ubezpieczonego.

Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z podróży można wykupić:

Jeśli do wyjazdu zostało więcej niż 30 dni:
• w terminie do 3 dni od dnia zawarcia umowy podróży – w przypadku zawierania umowy ubezpieczenia w zakresie
dodatkowym.
Jeżeli do wyjazdu zostało 30 dni lub mniej:
• w dniu zawarcia umowy podróży, ale nie później niż na 7 dni kalendarzowych przed datą rozpoczęcia podróży – w przypadku zawierania umowy ubezpieczenia w zakresie dodatkowym.

Przyczyny rezygnacji albo przerwania podróży
W ZAKRESIE PODSTAWOWYM

Nagłe zachorowanie

Nagłe zachorowanie Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży, nierokujące wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo mające miejsce w czasie podróży

Nagłe zachorowanie osoby bliskiej Ubezpieczonemu lub Współuczestnikowi podróży, wymagające natychmiastowej
hospitalizacji i nierokujące wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo mające miejsce w czasie podróży

Nieszczęśliwy wypadek

Nieszczęśliwy wypadek Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży, nierokujący wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo mający miejsce w czasie podróży

Nieszczęśliwy wypadek osoby bliskiej Ubezpieczonemu lub Współuczestnikowi podróży skutkujący natychmiastową hospitalizacją i nierokujący wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo mający miejsce w czasie podróży

Ciąża

Powikłania związane z ciążą (w tym przedwczesny poród) Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży, żony lub konkubiny Ubezpieczonego, żony lub konkubiny Współuczestnika podróży, mające miejsce przed 32 tygodniem

ciąży, pod warunkiem, że w momencie zawarcia umowy podróży Ubezpieczona/Współuczestniczka podróży/żona lub konkubina Ubezpieczonego/żona lub konkubina Współuczestnika podróży była przed 10 tygodniem ciąży.

Wyznaczenie Ubezpieczonemu, Współuczestnikowi podróży daty porodu przez lekarza prowadzącego, pod warunkiem, że data porodu przypadnie na czas podróży i nie była znana w momencie zawarcia umowy podróży lub umowy ubezpieczenia

Śmierć

Śmierć Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży, w tym również w wyniku choroby przewlekłej i zachorowania na COVID-19, która nastąpiła do 45 dni przed datą rozpoczęcia podróży albo w trakcie podróży

Śmierć osoby bliskiej Ubezpieczonemu lub Współuczestnikowi podróży, która nastąpiła w ciągu 45 dni bezpośrednio poprzedzających datę rozpoczęcia podróży lub w trakcie podróży, w tym również w wyniku choroby przewlekłej,
zachorowania na COVID-19

Zdarzenia losowe

Szkoda w mieniu należącym do Ubezpieczonego, osoby bliskiej Ubezpieczonemu lub Współuczestnika podróży, powstała w wyniku działania zdarzenia losowego lub będąca następstwem przestępstwa, która wystąpiła do 30 dni przed datą rozpoczęcia podróży i powodująca konieczność wykonania przez Ubezpieczonego, osobę bliską ubezpieczonemu lub współuczestnika podróży czynności prawnych, a także administracyjnych

Wystąpienie zdarzeń losowych uniemożliwiających pobyt w miejscu zakwaterowania Ubezpieczonego, powodujących konieczność wcześniejszego powrotu z rozpoczętej podróży

W związku z pracą

Wypowiedzenie Ubezpieczonemu lub Współuczestnikowi podróży przez pracodawcę umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony przed rozpoczęciem podróży. Generali nie ponosi odpowiedzialności w przypadku rozwiązania takiej umowy o pracę z winy Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży

Wyznaczenie Ubezpieczonemu lub Współuczestnikowi podróży daty rozpoczęcia pracy przez pracodawcę w okresie podróży, gdy Ubezpieczony lub Współuczestnik podróży w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia był zarejestrowany w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna

Kradzież dokumentów albo pojazdu

Kradzież dokumentów Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży niezbędnych do realizacji umowy podróży: paszportu, dowodu osobistego, wizy, pod warunkiem, że kradzież miała miejsce do 30 dni przed datą rozpoczęcia umowy podróży i została zgłoszona odpowiednim władzom

Kradzież pojazdu należącego do Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży, powodująca konieczność wykonania przez Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży czynności prawnych i administracyjnych w miejscu stałego zamieszkania Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży, pod warunkiem, że kradzież miała miejsce do 30 dni przed datą rozpoczęcia umowy podróży lub w okresie umowy podróży

Wezwanie do sądu

Otrzymanie przez Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży wezwania do sądu w sytuacji, gdy stawiennictwo Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży jest obowiązkowe a termin wezwania przypada na okres podróży

Przyczyny rezygnacji albo przerwania podróży
W ZAKRESIE DODATKOWYM

Nagłe zachorowanie na COVID-19

Nagłe zachorowanie Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży na COVID-19, potwierdzone testem diagnostycznym, nierokujące wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo mające miejsce w czasie podróży

Nagłe zachorowanie osoby bliskiej Ubezpieczonemu lub Współuczestnikowi podróży na COVID-19, potwierdzone testem diagnostycznym, wymagające natychmiastowej hospitalizacji i nierokujące wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo mające miejsce w czasie podróży

Zaostrzenie choroby przewlekłej

Zaostrzenie choroby przewlekłej Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży, nierokujące wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo mające miejsce w czasie podróży 

Zaostrzenie choroby przewlekłej osoby bliskiej Ubezpieczonemu lub Współuczestnikowi podróży, wymagające natychmiastowej hospitalizacji i nierokujące wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo mające miejsce w czasie podróży

Tajskie Wakacje to:

Transfery i busy

Oferujemy transfery między lotniskami i hotelami.

Wycieczki fakultatywne

Polski przewodnik, fantastyczne wycieczki objazdowe do najciekawszych miejsc w Tajlandii.

Rajskie wyspy

Zwiedzanie najpiękniejszych rajskich wysp tajskimi łodziami. Nurkowanie na rafach kompiel na malowniczych plażach.

Noclegi

Noclegi w hotelach apartamentach i domkach letniskowych na terenie całej Tajlandii.

Organizacja imprez i przyjęć okolicznościowych

Imprezy okolicznościowe, śluby i wesela na rajskich plażach.

Bilety i transfery lotnicze

Wsparcie przy zakupie biletów lotniczych oraz ubezpieczenia turystycznego.

Kontakt

Napisz do nas

Nasi partnerzy